פדגוגיה ושיטות לימוד במוזיקה

תורת החינוך המוזיקלי או לחילופין פדגוגיה מוזיקלית היו דרכים שונות להעברת החומר לתלמידים מתקדמים ומתחילים בכל הגילים, אך כדאי להבין יותר את ההתפתחות האישית של כל תלמיד, וזה מביא אותנו לנושא הפסיכולוגיה ההתפתחותית. למי שלא יודע מה זה פסיכולוגיה התפתחותית, היא מדברת על התהליכים המכתיבים את השינויים אותם עובר האדם לאורך חייו באמצעות הפרדיגמה המשולשת. […]